Po próstwje ratarjow so měli

póndźela, 17. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejna móže dróhi a nadróžne wobswětlenje ponowić

Njeswačidło (JK/SN). Hižo dlěši čas planowane a připowědźene ponowjenje wot­rězka Hłowneje dróhi w Njeswačidle při něhdyšim železniskim přechodźe móža 1. oktobra zahajić. To zdźěli zastupowacy wjesnjanosta Norbert Braun (Rjemjesło a přemysło) Njeswačanskim gmejnskim radźićelam na jich zašłym posedźenju. Planowane předewzaće přewjedźe gmejna zhromadnje z Budyskim krajnoradnym zarjadom, kotryž so z wosebitym spěchowanjom na naprawje wobdźěli. Na te wašnje njetrjeba so gmejna financielnje tak jara napinać, kaž hdyž by ju w swójskej režiji přewjedła. Nimo toho dóstanje gmejna za něhdźe měsac trajace dźěło spěchowanske srědki z programa wo zesylnjenju inwesticiskeje mocy komunow. Za hłubokotwarske dźěła, kotrež běchu zjawnje wupisane, bě so jenička firma z poskitkom přizjewiła. Wšitke dalše móžne firmy su mnohich nadawkow dla wućežene a njemóžachu poskitk wotedać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk