Kulturne herbstwo zachować

wutora, 18. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Ulrike Schüler z Wuchodosakskeje lutowarnje Drježdźany, je Łazowskemu fararjej Matthiasej Gnüchtelej minjenu njedźelu wopismo přepodała, zo wosadźe za saněrowanje pišćelow 2 000 eurow dari. Foto: Andreas Kirschke Ulrike Schüler z Wuchodosakskeje lutowarnje Drježdźany, je Łazowskemu fararjej Matthiasej Gnüchtelej minjenu njedźelu wopismo přepodała, zo wosadźe za saněrowanje pišćelow 2 000 eurow dari. Foto: Andreas Kirschke

We Łazowskej cyrkwi hač do kónca lěta 2019 pišćele ponowja

Łaz (AK(SN). „Pišćele we Łazowskej ewangelskej cyrkwi, kotrež budu hač do kónca lěta 2019 dospołnje saněrowane, steja pod pomnikoškitom“, wujasnja Günter Wjenk z tamnišeje wosadneje cyrkwinskeje rady. Instrument z lěta 1872 bu twarjeny w dobje romantiki, a to wot Wilhelma Rühlmanna z Zörbiga w zhromadnym dźěle z firmu Friedrich Ladegast we Weißenfelsu. Wot toho časa běchu pišćele trójce přetwarili, přeco wotpowědnje hudźbnemu słodej. Po restawraciji pak ma „kralowna instrumentow“ zaso tak klinčeć, kaž original na spočatku. „Pišćele su naše poslednje wulke twarnišćo nastupajo saněrowanje Łazowskeje cyrkwje wot lěta 2005“, Günter Wjenk dale rozłožuje. „Ponowjenje njeje jeno za našu cyrkej a wosadu wažne. Dźe tež wo nahódnoćenje turizma we łužiskej jězorinje runje tak kaž wo zachowanje swětoweho kulturneho herbstwa.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND