Zahoritosć za sejm njepřeskočiła

srjeda, 19. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Někotryžkuli wćipny wobydler Radworja bě wčera na posedźenje gmejnskeje rady přišoł, zo by předstajenje iniciatiwneje skupiny Serbski sejm dožiwił. Na kóncu běchu wšitcy we wólbnobojowym zarjadowanju, kotrež dyrbješe wjesnjanosta po hodźinje přetorhnyć.

Radwor (SN/MkWj). Hnydom pjeć zastupnikow iniciatiwneje skupiny bě wčera wječor na posedźenje gmejnskeje rady do Radworja přišło, zo bychu swoje dźěło a swoje předstawy na jednym z dźesać dypkow dnjoweho porjada rozłožili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND