Tež towarstwa so wjesela

wutora, 25. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přidatne wudawki a dochody Rakečanskeje gmejny schwalili

Rakecy (JK/SN). Z přidatnymi dochodami a wudawkami Rakečanskeje gmejny mějachu so čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju zaběrać. Tak dyrbja lětsa přidatne pjenjezy za swoje lětne bilancy zaplanować. Spočatnje chcychu jenož bilancy za lěće 2013 a 2014 zdźěłać dać. Za to su trěbne wudawki schwalili. Po najnowšich informacijach zličbowanskeho zarjada wokrjesa, tak informowaše wjesnjanosta Swen ­Nowotny (CDU), maja pak lětsa tež hišće bilancy lětow 2015 a 2016 nastajić a pruwować dać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND