Tež towarstwa so wjesela

wutora, 25. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přidatne wudawki a dochody Rakečanskeje gmejny schwalili

Rakecy (JK/SN). Z přidatnymi dochodami a wudawkami Rakečanskeje gmejny mějachu so čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju zaběrać. Tak dyrbja lětsa přidatne pjenjezy za swoje lětne bilancy zaplanować. Spočatnje chcychu jenož bilancy za lěće 2013 a 2014 zdźěłać dać. Za to su trěbne wudawki schwalili. Po najnowšich informacijach zličbowanskeho zarjada wokrjesa, tak informowaše wjesnjanosta Swen ­Nowotny (CDU), maja pak lětsa tež hišće bilancy lětow 2015 a 2016 nastajić a pruwować dać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND