Jabłuka a krušwy darmotnje postajeć dać

srjeda, 26. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mužakow. Pomologojo z Pólskeje, Čěskeje a Němskeje zetkaja so zajutřišim a sobotu k fachowej wuměnje w oranžeriji Mužakowskeho parka. Lětuše ćežišćo je krušwa. Zajimowani wopytowarjo změja njedźelu, 30. septembra, wot 10 do 12 hodź. kaž tež wot 13.30 do 16 hodź. składnosć, swójske družiny jabłukow a krušwow darmotnje postajeć dać. Nimo toho změja tam wustajeńcu domjacych družin jabłukow a krušwow a najwšelakoriše wudźěłki z nich. Dale poskića Lubijska Schwartzec štomownja štomiki starych družin sadu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND