Za dźěło wobornikow so zajimowali

srjeda, 26. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju wotewrjenych durjow we Wojerowskej powołanskej wohnjowej woborje tam minjenu sobotu wopytowarjam znazornichu, kak wobornicy we łužiskej jězorinje z mnohimi partnerami hromadźe dźěłaja. Při tym saha paleta wot hašenskich zasadźenjow přez zaručenje techniskeje pomocy při njezbožach hač k wukubłanju dorosta. Mjez druhim bě wuchowanski čołm gmejny Halštrowska Hola widźeć. Jón dyrbjachu lětsa hižo dwójce zasadźić a na přikład znjezboženeho płachtakowarja na Parcowskim jězoru wuchować. Tež tamne najwšelakoriše jězdźidła wobornikow nahladnu ličbu zajimcow přićahowachu. Foto: Andreas Kirschke

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND