Pjenjezy za płuwarnju a woboru

štwórtk, 27. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Swoju płuwarnju chce město Běła Woda modernizować. Za twarske změny přewostaji wone 63 000 eurow. Tole su měšćanscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyli.

Ponowić maja so roły za chlorowy płun. Tuchwilne su dodźeržane a płun zdźěla přepušćeja. Tele roły w płuwarni dale wužiwać, njeby jenož zakazane było, ale tež njezamołwite. „Tohodla dyrbja so wone wuměnić“, rěka w předłoze za wobzamknjenje. Za pjeć přewětrjenske připrawy dyrbja nowe regulatory zatwarić. Dale ma so za techniku płuwarnje nowe procesorowe wodźenje instalować. Wone je wažne za dodawanje chlora do wody a runje tak za rjedźenje a sćoplenje wody. Wšitke trěbne daty so wot procesoroweho wodźenja wobdźěłaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND