Pjenjezy za płuwarnju a woboru

štwórtk, 27. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Swoju płuwarnju chce město Běła Woda modernizować. Za twarske změny přewostaji wone 63 000 eurow. Tole su měšćanscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyli.

Ponowić maja so roły za chlorowy płun. Tuchwilne su dodźeržane a płun zdźěla přepušćeja. Tele roły w płuwarni dale wužiwać, njeby jenož zakazane było, ale tež njezamołwite. „Tohodla dyrbja so wone wuměnić“, rěka w předłoze za wobzamknjenje. Za pjeć přewětrjenske připrawy dyrbja nowe regulatory zatwarić. Dale ma so za techniku płuwarnje nowe procesorowe wodźenje instalować. Wone je wažne za dodawanje chlora do wody a runje tak za rjedźenje a sćoplenje wody. Wšitke trěbne daty so wot procesoroweho wodźenja wobdźěłaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND