Pjenjezy za płuwarnju a woboru

štwórtk, 27. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Swoju płuwarnju chce město Běła Woda modernizować. Za twarske změny přewostaji wone 63 000 eurow. Tole su měšćanscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyli.

Ponowić maja so roły za chlorowy płun. Tuchwilne su dodźeržane a płun zdźěla přepušćeja. Tele roły w płuwarni dale wužiwać, njeby jenož zakazane było, ale tež njezamołwite. „Tohodla dyrbja so wone wuměnić“, rěka w předłoze za wobzamknjenje. Za pjeć přewětrjenske připrawy dyrbja nowe regulatory zatwarić. Dale ma so za techniku płuwarnje nowe procesorowe wodźenje instalować. Wone je wažne za dodawanje chlora do wody a runje tak za rjedźenje a sćoplenje wody. Wšitke trěbne daty so wot procesoroweho wodźenja wobdźěłaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk