Wjes a fabriku zaso zwjazać

pjatk, 05. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Za wuwiće Hórnikec planuja tójšto twarskich naprawow

Hórnikecy (AK/SN). Doskónčny twarski wuwićowy koncept za Hórnikecy je Wojerowska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. „W nim su wažne a trěbne rozsudy zapisane, kak ma so srjedźišćo Hórnikec dale wuwić. Tele předewzaća steja w zwisku z inwe­sticijemi Budyskeho wokrjesa do Energijoweje fabriki“, rjekny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU).

Twarski wuwićowy koncept je na to wusměrjeny, zwjazać wjes Hórnikecy a energi­jowu fabriku. Bywša briketownja a sydlišćo dźěłaćerjow tworještej něhdy jednotu, dokelž bě Thälmannowa hasa wušo wobtwarjena. Tónle poćah chcedźa nětko z nowotwarami a zelenišćemi zaso wu­tworić. Do swojich rozmyslowanjow su pla­nowarjo woby­dlerjow sobu zapřijeli. Na dźěłarničce móžachu wjesnjenjo swoje předstawy přednjesć, a te su w planje zdźěla sobu wobkedźbowane. Tak ma so dźěl zawodoweho kulturneho domu spotorhać. Zbytk chcedźa saněrować a jako wjacegeneraciski dom wužiwać. Při tym mysla na młodźinski centrum, na bydlenja za staršich ludźi a na historiske hóstne bydlenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND