Wjes a fabriku zaso zwjazać

pjatk, 05. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Za wuwiće Hórnikec planuja tójšto twarskich naprawow

Hórnikecy (AK/SN). Doskónčny twarski wuwićowy koncept za Hórnikecy je Wojerowska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. „W nim su wažne a trěbne rozsudy zapisane, kak ma so srjedźišćo Hórnikec dale wuwić. Tele předewzaća steja w zwisku z inwe­sticijemi Budyskeho wokrjesa do Energijoweje fabriki“, rjekny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU).

Twarski wuwićowy koncept je na to wusměrjeny, zwjazać wjes Hórnikecy a energi­jowu fabriku. Bywša briketownja a sydlišćo dźěłaćerjow tworještej něhdy jednotu, dokelž bě Thälmannowa hasa wušo wobtwarjena. Tónle poćah chcedźa nětko z nowotwarami a zelenišćemi zaso wu­tworić. Do swojich rozmyslowanjow su pla­nowarjo woby­dlerjow sobu zapřijeli. Na dźěłarničce móžachu wjesnjenjo swoje předstawy přednjesć, a te su w planje zdźěla sobu wobkedźbowane. Tak ma so dźěl zawodoweho kulturneho domu spotorhać. Zbytk chcedźa saněrować a jako wjacegeneraciski dom wužiwać. Při tym mysla na młodźinski centrum, na bydlenja za staršich ludźi a na historiske hóstne bydlenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND