Tójšto kreatiwneho dožiwili

póndźela, 08. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym 12. nóc kreatiwnych hłójčkow je sobotu w Choćebuzu wulki zajim zbudźiła. Zarjadowarjo zličichu wjace hač 5 000 wopytowarjow w cyłkownje 20 institucijach a předewzaćach města. Za kulisami pohladać móžachu zajimcy tež w Carla Thiemowym klinikumje, hdźež dožiwichu pod hesłom „digitalna chorownja“ napodobnjenu operaciju. Pola energijoweho zastaraćela LEAG zaběrachu so na temu „čłowjek a mašiny“ mjez druhim z roboterami. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND