×

Powěsć

Failed loading XML...

Kombinacija ličbow a pismikow móže pomhać

póndźela, 15. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Koleso koděrować dać je dobry srědk, zo móžeš swoje wobsydstwo pozdźišo identifi kować, jeli je něchtó pokradnje.  Foto: SN/Maćij Bulank Koleso koděrować dać je dobry srědk, zo móžeš swoje wobsydstwo pozdźišo identifi kować, jeli je něchtó pokradnje. Foto: SN/Maćij Bulank

Běła Woda (SN/MWj). Kak wunošne móže koděrowanje kolesow być, je policija nětko w Běłej Wodźe wobkrućene dóstała. Tam móžeše wona 36lětnemu mužej groćaneho konika wróćić, kotryž bu jemu něšto dnjow do toho pokradnjeny. Kedźbliwi wobydlerjo běchu policistow w Mužakowje na to skedźbnili, zo blisko Nysy samelutke koleso steji. A w bliskosći njebě nichtó, kotremuž móhło wone słušeć. Zastoj­nicy přepruwowachu najprjedy ramikowe čisło, pod kotrymž pak koleso jako­ pokradnjene přizjewjene njebě. Dokelž mějachu woni njedobre začuće, zwě­sći­chu z kombinaciju ličbow a pismikow kolesoweho koděrowanja muža, kiž bě slě­bro-čerwjene koleso znački Giant ně­hdy registrować dał. Tón pak zdźěli, zo je je mjeztym w Běłej Wodźe dale předał. Tuž policisća tež noweho wobsedźerja wo­pytachu. 36lětny swoje koleso spózna a rjekny, zo bě je něchtó pokradnył. Poli­ciji wón to hišće zdźělił njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND