Kombinacija ličbow a pismikow móže pomhać

póndźela, 15. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Koleso koděrować dać je dobry srědk, zo móžeš swoje wobsydstwo pozdźišo identifi kować, jeli je něchtó pokradnje. Foto: SN/Maćij Bulank Koleso koděrować dać je dobry srědk, zo móžeš swoje wobsydstwo pozdźišo identifi kować, jeli je něchtó pokradnje. Foto: SN/Maćij Bulank

Běła Woda (SN/MWj). Kak wunošne móže koděrowanje kolesow być, je policija nětko w Běłej Wodźe wobkrućene dóstała. Tam móžeše wona 36lětnemu mužej groćaneho konika wróćić, kotryž bu jemu něšto dnjow do toho pokradnjeny. Kedźbliwi wobydlerjo běchu policistow w Mužakowje na to skedźbnili, zo blisko Nysy samelutke koleso steji. A w bliskosći njebě nichtó, kotremuž móhło wone słušeć. Zastoj­nicy přepruwowachu najprjedy ramikowe čisło, pod kotrymž pak koleso jako­ pokradnjene přizjewjene njebě. Dokelž mějachu woni njedobre začuće, zwě­sći­chu z kombinaciju ličbow a pismikow kolesoweho koděrowanja muža, kiž bě slě­bro-čerwjene koleso znački Giant ně­hdy registrować dał. Tón pak zdźěli, zo je je mjeztym w Běłej Wodźe dale předał. Tuž policisća tež noweho wobsedźerja wo­pytachu. 36lětny swoje koleso spózna a rjekny, zo bě je něchtó pokradnył. Poli­ciji wón to hišće zdźělił njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND