Nowy kružny wobchad přepodali

srjeda, 17. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na zwjazkowej dróze B 97 mjez Wojerecami a Čornej Pumpu su wčera nowy kružny wobchad přepodali. Policija nadróžny wobchad skrótka zadźerža, zo móhli dźě­łaćerjo zawěry wotstronić. Kružny wobchad je wažny dźěl wobjězdki wokoło Wojerec.­ Nowa dróha, kotruž twarja hižo połdra lěta, płaći něhdźe 20 milionow eurow.­ Nětko chcedźa druhi wotrězk, zwjazowacy Mučow při B 96 a kružny wobchad na B 97 dotwarić. Klětu maja poslednje dźěła hotowe być. Foto: Gernot Menzel

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND