Kulturny event nastork za hospodarske aktiwity

štwórtk, 18. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Biskopičanski wyši měšćanosta prof. dr. Holm Große (njestronjan, nalěwo) přepo da wulkopósłancej Němskeje w Čěskej republice dr. Christophej Israngej swěčkaty wobłuk z wažnymi motiwami 790lětneho města.  Foto: pr/Sascha Hache Biskopičanski wyši měšćanosta prof. dr. Holm Große (njestronjan, nalěwo) přepo da wulkopósłancej Němskeje w Čěskej republice dr. Christophej Israngej swěčkaty wobłuk z wažnymi motiwami 790lětneho města. Foto: pr/Sascha Hache

Dobry tydźeń je mjeztym wustajeńca z twórbami Carla Lohsy w Kontaktnym běrowje Swobodneho stata Sakskeje w čěskej stolicy přistupna, z kotrejž prezen­tuja so Biskopicy hač do kónca nowembra. W tym zwisku přebywaše tež hospodarska delegacija města tydźe­nja srjedu a štwórtk w Praze.

Biskopicy (SN/at). Kulturny event w Serbskim seminarje bě takrjec nastork za hospodarske aktiwity Biskopičanow. Pod nawodom wyšeho měšćanosty prof. dr. Holma Großa (njestronjan) porěčachu z předewzaćelemi z Hamburga, ródneho města Lohseho, kaž tež ze zastu­pjerjemi Němsko-Čěskeje industrijneje a wikowanskeje komory, kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěla. Wulkopósłanc ZRN w Čěskej republice dr. Christoph Israng přija delegaciju ze zapadołužiskeje komuny. A na programje stejachu dale rozmołwy na kromje Hamburgskeho přistawoweho wječorka, zetkanja Hamburgskeho, čěskeho a słowakskeho transportneho a logistikoweho hospodarstwa.

„Z Carlom Lohsu a našim wuznaćom k njemu smy předewšěm pola zastupjerjow Swobodneho a Hansoweho města Hamburga wulki zaćišć zawostajili. Zhromadne projekty, zorganizowane wot kenclije Hamburgskeho senata, su derje předstajomne. Tež před pozadkom, zo bu­du 125. posmjertne narodniny Carla Lohsy w lěće 2020“, zhladuje wyši měšćanosta Holm Große na dnjej nad Wołtawu. Wobdźělnicy hospodarskeje delegacije, tak z Max-Aicher-skupiny a z wikowanskeje towaršnosće B&W, mějachu zajima­we rozmołwy, zo bychu sprěnja přistup na čěske wiki dóstali a zo móhli zdruha nowe wobchodniske styki nawjazać. Kontaktny běrow Sakskeje w Praze je Biskopičanske prócowanja jara podpěrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND