Ze starownje ludźi „wuchowali“

póndźela, 22. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Chróšćanskim Domje swj. Ludmile su wobornicy pjatk zwučowali, kak wobydlerjow w nuzowym padźe wuchowaja.  Foto: Feliks Haza W Chróšćanskim Domje swj. Ludmile su wobornicy pjatk zwučowali, kak wobydlerjow w nuzowym padźe wuchowaja. Foto: Feliks Haza

Chrósćicy (SN/MWj). Wohenja w Domje swj. Ludmile dla je minjeny pjatk wječor w Chrósćicach a wokolinje sirena wohnjowych wobornikow k wuchowanju a hašenju wołała. Zo jednaše so při tym wo zwučowanje, wědźachu do toho jenož wohnjowoborne wjednistwo, wjesnjanosta, nawoda starownje kaž tež jeje wobydlerjo, kotrychž běchu do toho informowali, zo njeby žana panika nastała. Pjeć mjeńšin pozdźišo běchu Chróšćanscy wobornicy na městnje. Zastupowacy nawoda gmejnskeje wobory Clemens Suchy hódnoćeše to jako jara dobre. Po­dobnje wón posudźowaše, zo běchu Worklečenjo po dalšich pjeć mjeńšinach při starowni. Bórze na to Nukničenjo přijědźechu. Hórčanska wobora bě wotzjewjena a njebu tuž alarmowana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk