Wo poradźene wjesne swjedźenje so starałoj

póndźela, 22. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Langec mandźelskaj Franc a Maria swjećitaj dźensa w Koćinje złoty kwasny jubilej.  Foto: Alfons Handrik Langec mandźelskaj Franc a Maria swjećitaj dźensa w Koćinje złoty kwasny jubilej. Foto: Alfons Handrik

Přijědźeš-li z Konjec do Koćiny, wuhladaš wot dźensnišeho w nahladnym a rjenje hladanym prěnim statoku wokoło zachoda pletwu z zbožopřećom w złotych pismikach. Tam mataj dźensa Franc Langa a jeho mandźelska Maria złoty kwas. Ćělnje a duchownje strowaj zhladujetaj wonaj na pjeć lětdźesatkow zbožowneje zhromadnosće.

Ze złotej krónu pyšena jubilarka narodźi so we wójnskim lěće 1943 Njekelic swójbje w Koćinje. Zhromadnje ze sotru hižo za čas dźěćatstwa bě jej kazane – mějachu 15 hektarow wulke ratarstwo – dźěło widźeć a so gratu přimać. W ródnej wsy chodźeše wona wosom lět do šule a na to słužeše tři lěta pola Lajdrec w Nuknicy. Wróćiwši so domoj dźěłaše krótki čas w domjacym ratarstwje a wot lěta 1964 w Rakečanskich mechaniskich zawodach (muna).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk