Přemało radźićelow přitomnych

wutora, 23. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Miłorazu měješe Trjebinska gmejn­ska­ rada na swojim wčerawšim posedźenju wo zakładnym zrěčenju za přesydlenje wsy rozsudźić. Ale k tomu bohu­žel njedóńdźe.

Miłoraz (CK/SN). Poprawom so to lědma stawa, a runje wčera w Miłorazu njeby so to scyła stać směło: Posedźenje Trjebinskeje gmejnskeje rady dyrbjachu skónčić, prjedy hač so wone prawje za­poča. Z jědnaće radźićelow běchu štyrjo přitomni, třo běchu zamołwjeni. Tamni prosće přišli­ njeběchu. Při tym steješe daloko sa­­hacy rozsud na dnjowym po­rjedźe. Trjebinscy gmejnscy radźićeljo mějachu wo zakładnym zrěčenju za přesydlenje Miłoraza rozsudźić. Te wobsahuje wot­runanje priwatnych wobsedźerjow kaž tež gmejny, kotraž zhubi wotbagrowanja dla towarstwowy dom, kupjel, wojerski pomnik, puće a wjele dalšeho. Wjacore měsacy běštej Trjebinska a Slepjanska gmejna z energijowym koncernom LEAG jednałoj. Skónčnje dojednachu so na kompromis. Tón wopřijima přidatne pjenje­zy za wuwiće Trjebinskeje gmejny a spěchowanje Slepjanskeje, zo móhli Miłoražanam na nowym městnje towaršnostne žiwjenje zaručić.

Wuraznje přepołožili běchu posedźenje do Miłoraskeho hosćenca „K wočer-stwjenju“. Wjace hač 50 wobydlerjow, ko­třiž­ su wčera přišli, čuješe so zjebanych, štož tež wótře zwuraznichu. Wšako chcedźa skónčnje preč wot brunicoweje jamy a znowa započeć. Nichtó rady domiznu njezhubi, ale procha a hary na kromje jamy­ a zawrjenych pućow dla je jich žiwjenje hižo dołho wobmjezowane. Mnozy widźa šansu na nowy započatk dru­hdźe. Miłoraska wjesna rada kaž tež přirada za přesydlenje kompromisej přihłosujetej a poručatej, zo měła to gmejnska rada runjej tak činić. Ale k tomu wčera dóšło njeje. Miłoraženjo sej tuž doraznje žadachu, zo dyrbjało to za njezamołwjenych radźićelow konsekwency měć.

Trjebinskemu wjesnjanosće Walde­marej Locke (CDU) słowa pobrachowachu, a jeho zastupjer Klaus Rohrbach bě tohorunja přesłapjeny. Tež zastupjerjej koncerna LEAG połoženje wobžarowaštaj a nadźijataj so bórzomneho rozsuda wo zrěčenju, zo móhli je w januaru podpisać. Pod přikleskom Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) připowědźi, zo jeho gmejnska rada na dźensnišim posedźenju na kóždy pad wo zakładnym zrěčenju wothłosuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND