Lětsa kasowy kredit trjebali

srjeda, 24. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejna chce swój niski niwow zadołženja dale dodźeržeć. ­Tuchwilu su z něhdźe 270 eurami na wobydlerja­ daloko pod sakskim přerězkom,­ kaž na zašłym posedźenju gmejnskeje rady rěkaše.

Njeswačidło (JK/SN). Wot sakskeho knježerstwa přilubjena lětna pjenježna podpěra 70 000 eurow k spěchowanju wjesneho ruma je za lěto 2018 do Njeswači­dła dóšła. Podpěru płaća wjesnym komunam wotnětka hač do lěta 2020. Městam a gmejnam je přewostajene, što z pjenjezami činja, maja pak so pozitiwnje na hospodarsku situaciju komuny wuskutkować a dyrbja je na dobro wobydlerjow nałožić. Komornica­ Liliane Wetzko je gmejnskim radźićelam na minjenym posedźenju tučasnu hospodarsku situaciju gmejny rozłožiła. Činješe to jara dokładnje a přeswědči jich wo tym, zo je spomóžne dale zlutniwje hospodarić. Na jednym z přichodnych posedźenjow chcedźa so ra­dźićeljo dojednać, za čo přidatne srědki nałoža, štož njebudźe lochko. Wšako maja dosć městnow, hdźež jich w gmejnje črij tłóči.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND