Plan bjez naprawow wobzamknjeny

póndźela, 29. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kubšicy (CS/SN). Akciski plan přećiwo harje je Kubšiska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzam­k­nyła. Kóžde pjeć lět dyrbja so radźićeljo z planom zaběrać a jón aktualizować. Za čas zjawneho wupołoženja móžachu sej wobydlerjo podłožki wobhladać, jedyn je so k tomu wuprajił. Jeho pokiw su do plana přiwzali.

Kaž na posedźenju rěkaše, nje­trjebaja žane wosebite naprawy přewjesć, dokelž su škitne sćěny abo izolowace wokna wšudźe tam zwoprawdźene, hdźež su ludźo wot hary z awtodróhi A 4 a zwjazkoweje dróhi B 6 poćeženi. Kaž z dokumenta wuchadźa, je dźesać wosobow wo­dnjo a 19 w nocy wot poćeženja z haru wjace hač 65 decibelow potrjechenych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND