Pjenjezy za nowu připrawu leopardow hišće nimaja

póndźela, 29. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
San je jedyn z dweju leopardow, kotrejž matej do noweje připrawy zaćahnyć. Dotal pak financowanje jeju domicila hišće zaručene njeje.  Foto: Felix Pal San je jedyn z dweju leopardow, kotrejž matej do noweje připrawy zaćahnyć. Dotal pak financowanje jeju domicila hišće zaručene njeje. Foto: Felix Pal

Wojerecy (SN). Zajutřišim, srjedu, skónči so crowdfundingowa akcija Wojerow­ske­ho zwěrjenca za financowanje noweje připrawy leopardow. Naročny zaměr, na te­ wašnje 13 000 eurow zezběrać, pak hrozy zwrěšćić. Krótko do skónčenja kampanje je jeno dźesaćina planowaneje sumy dóšła. Při tym běchu so nadźijeli, zo předewšěm přez ekskluziwne premije, kaž přenocować w zwěrjencu abo při zwěrjencowym haće romantisce wječerjeć, wulku podpěru dóstanu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND