Ponowjene pomniki poswjećili

štwórtk, 01. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Informaciska tafla na kromje lěsa mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu skedźbnja na zhubjenu  wjes Hronow a na z njej zwjazane pomniki.  Foto: SN/Maćij Bulank Informaciska tafla na kromje lěsa mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu skedźbnja na zhubjenu wjes Hronow a na z njej zwjazane pomniki. Foto: SN/Maćij Bulank

Něhdyša wjes Hronow mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu je hač do dźensnišeho zwjazana z potajnosćemi a njewotmołwjenymi prašenjemi. Wčera su wěriwi­ Radworskeje wosady Hronow wopominali.

Radwor (SN/MkWj). Tójšto ludźi je so wčera popołdnju na kromje Kamjeneje zešło. We wobłuku nyšpora poswjeći tam wosadny farar Beno Jakubaš dwaj wopominanskej kamjenjej a dwaj swjatej křižej. Wšitke štyri objekty běchu minjeny čas na iniciatiwu Radworčana Jana Nuka ponowili. Takrjec nošerstwo předewzaća přewzał je Radworski chór Meja, kiž nyšpor­ na třoch stacijach hudźbnje wob­rubi.

Jana Nuka bě stawizna Hronowa hižo jako młodostneho hnuła, kaž sam rjekny. Jurij Winger bě ju w swojej knižce wopisał a dóńt ležownosće do Třicećilětneje wójny zapołožił, byrnjež wjes prawdźepodobnje hižo do toho wot rubježnikow zničena była. Wobydlerjo susodnych wsow skedźbnjachu z wopominskimi kamjenjemi a swjatymi křižemi na dóńt młyna, dweju statokow a jeho wobydlerjow. W běhu lět pak buchu pomniki a křiže zanjechane a zdźěla zabyte.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND