Namjety za nowy móst za pěškow mytowali

štwórtk, 01. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens, diplomand Anton Meinig a prof. Manfred Curbach z Drježdźanskeje TU (wotlěwa) na spožčenju myta  Foto: André Wucht Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens, diplomand Anton Meinig a prof. Manfred Curbach z Drježdźanskeje TU (wotlěwa) na spožčenju myta Foto: André Wucht

Budyšin (SN). Nowemu mostej za pěškow nad sprjewinym dołom je město Budyšin nětko wulki krok bliže přišło. Po tym zo běchu so studenća Techniskeje uniwersity Drježdźany z projektom zaběrali a wšelake namjety zapodali, su spočatk tydźenja w Budyskej radnicy najlěpše namjety mytowali. Wupytała bě je do toho jury fachowcow, kotrejž přisłušachu tež zastupjerjo města.

Z pjeć zapodatych namjetow přesadźištej so dwaj, kotrejž złožujetej so na wisaty móst na napjatych powjazach (Spannbandbrücke). Wonej matej najwjetše šansy so na kóncu zwoprawdźeć hodźeć. K woběmaj pak wobsteja dale prašenja. Tohodla njeje jury žane prěnje městno, ale dwójce druhe městno spožčiła. Jedna warianta je wuslědk diplomoweho dźěła Antona Meiniga. Wón njeje móst jenož technisce wobličił, ale je zdobom na to dźiwał, kak móhli jón najlěpje do wokoliny zarjadować, bjez toho zo by přejara napadnył. Tamna warianta je zhromadne dźěło třoch studentow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND