Miła nazyma dobra za wiki

pjatk, 02. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wotnožki dźěłoweho zarjada najprjedy raz njezawru

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy bě kónc oktobra 17 862 ludźi jako bjezdźěłnych registrowanych. To je 401 mjenje hač měsac do toho a 1 509 mjenje hač w samsnym času loni. Demografiski faktor­ drje wažnu rólu hraje, „ale wjele ludźi je tež nowe dźěłowe městno namakało“, rjekny tele dny šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. „Za tuchwilny počas překwapja, zo je bjezdźěłnosć w oktobrje dale woteběrała“, wón rozłoži. Dźakowano miłej a rjanej nazymje ma wjele předewzaćow we wot wjedra wotwisnych branšach kaž twarstwje abo zahrodni­stwje tež nětko hišće tójšto dźěła.

We wuchodnej Sakskej je 4 707 swobodnych dźěłowych městnow, nimale wšitke z winowatostnym socialnym zawěsćenjom. Najwjace městnow maja we wobłuku dźěła na čas, ale z 969 swobodnymi městnami je jich mjeztym nimale runje telko w předźěłacym přemysle. Při tym je dźeń a ćešo kmanych fachowocw namakać. W někotrych branšach traje to mjeztym hač do 250 dnjow, Thomas Berndt měnješe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND