Dróhotwar a wopłóčki

póndźela, 05. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna wuda wjele pjenjez za planowanu nowu zakładnu šulu

Hodźij (CK/SN). Za hłubokotwarske dźěła planuje gmejna Hodźij klětu 947 000 eurow. Twarić chcedźa wjesny wopłóčkowy kanal w Debiškowje (Döbschke). Tež w Njezdašecach (Nedaschütz) stej nowy wopłóčkowy kanal a dróhotwarski projekt předwidźanej. To wuchadźa z naćiska hospodarskeho plana za 2019, z kotrymž je so gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju zaběrała. W nim zapřijatych je 259 000 eurow, kotrež chcedźa takrjec přihotowane měć, móža-li ležownosć za nowo­twar zakładneje šule kupić. Jako dochody planuja poł miliona eurow spěchowanskich srědkow, klučowe připokazanki Swo­bodneho stata Sakskeje a dróhotwarske přinoški wobydlerjow. Kaž wjesnjanosta Gerald­ Meyer (njestronjan) rozłoži, so sadźby za ležownostny a přemysłowy dawk klětu njezwyša. Dohromady steji pod smužku deficit 238 000 eurow. Při­wšěm płaći plan jako wurunany, dokelž jedna so při minusu wo wotpisanja za stare zamóženstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk