Přistaja dalšeho sobudźěłaćerja

póndźela, 05. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z fotowoltaiskej připrawu na Wudworskej wodočisćerni chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki dołhodobnje energiju zalutować.  Foto: Andreas Kirschke Z fotowoltaiskej připrawu na Wudworskej wodočisćerni chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki dołhodobnje energiju zalutować. Foto: Andreas Kirschke

Wudwor (AK/SN). W planowanej nowej bydlenskej štwórći při tankowni w Pan­čicach-Kukowje chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) klětu a 2020 wopłóčkowe kanale kłasć. Tale inwesticija je zapisana do hospodarskeho plana za přichodne lěto, kotryž je hišće hač do 8. nowembra zjawnje wu­połoženy.

Zaměrowy zwjazk liči klětu z dochodami 1,671 milionow a z wudawkami 1,663 milionow eurow. Přinošk zwjazkej přisłušacych gmejnow wostanje z dohromady 25 000 eurami konstantny. Z nim financuja te wudawki, kotrež njehodźa so na domjacnosće přepołožić. Po tuchwilnych předstawach ma klětu 8 510 eurow dobytka nastać. Jón chcedźa swojim rezerwam přirjadować.

Zo móhli wobstejace wodočisćernje optimalnišo hladać a trěbne reparatury spěšnišo přewjesć, chcedźa pjateho hladarja techniskich připrawow přistajić. Tak změje zaměrowy zwjazk za wopłóčki potom dźewjeć krutych přistajenych, z nich štyrjoch w zarjadnistwje. Personalne kóšty inkluziwnje socialne wotedawki maja klětu 540 000 eurow wučinjeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND