Znamjo hłubokeho zmyslenja

wutora, 06. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Markus Pech, Dominik Krahl a Tom Feistel (prědku wotlěwa) zawčerawšim w Baćonju z chorhoju Hodźijskich wobornikow, kotruž bě wosadny farar Gerat Wornar do toho na Božej mši žohnował  Foto: Constanze Knappowa Markus Pech, Dominik Krahl a Tom Feistel (prědku wotlěwa) zawčerawšim w Baćonju z chorhoju Hodźijskich wobornikow, kotruž bě wosadny farar Gerat Wornar do toho na Božej mši žohnował Foto: Constanze Knappowa

Chorhoj Hodźijskich wohnjowych wobornikow znowa žohnowana

Baćoń (CK/SN). Njech sej čłonojo dobrowólneje wohnjoweje wobory mjez sobu pomhaja a so z kóždeho zasadźenja strowi domoj nawróća. Tele přeće hraješe na Božej mši w Baćonju njedźelu wosebitu rólu. Zo w prěnjej ławce ludźo w módrej uniformje wobornikow sedźachu, njebě runjewon wšědne. Třo kameradojo stejachu z chorhoju Hodźijskeje gmejnskeje wobory při dupje. Před 20 lětami běchu chorhoj w Hodźijskej ewangelskej cyrkwi poswjećili, a to na samsnym městnje před dźesać lětami wobnowili. Na wurazne přeće młodych wobornikow wospjetowachu žohnowanje nětko w Baćońskej katolskej cyrkwi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk