Znamjo hłubokeho zmyslenja

wutora, 06. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Markus Pech, Dominik Krahl a Tom Feistel (prědku wotlěwa) zawčerawšim w Baćonju z chorhoju Hodźijskich wobornikow, kotruž bě wosadny farar Gerat Wornar do toho na Božej mši žohnował  Foto: Constanze Knappowa Markus Pech, Dominik Krahl a Tom Feistel (prědku wotlěwa) zawčerawšim w Baćonju z chorhoju Hodźijskich wobornikow, kotruž bě wosadny farar Gerat Wornar do toho na Božej mši žohnował Foto: Constanze Knappowa

Chorhoj Hodźijskich wohnjowych wobornikow znowa žohnowana

Baćoń (CK/SN). Njech sej čłonojo dobrowólneje wohnjoweje wobory mjez sobu pomhaja a so z kóždeho zasadźenja strowi domoj nawróća. Tele přeće hraješe na Božej mši w Baćonju njedźelu wosebitu rólu. Zo w prěnjej ławce ludźo w módrej uniformje wobornikow sedźachu, njebě runjewon wšědne. Třo kameradojo stejachu z chorhoju Hodźijskeje gmejnskeje wobory při dupje. Před 20 lětami běchu chorhoj w Hodźijskej ewangelskej cyrkwi poswjećili, a to na samsnym městnje před dźesać lětami wobnowili. Na wurazne přeće młodych wobornikow wospjetowachu žohnowanje nětko w Baćońskej katolskej cyrkwi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND