Městnosć dopominanja a přitomnosće

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wčera su nowu drastowu komoru Wo jerowskeho regionalneho kulturneho towarstwa wotewrěli.  Foto: Silke Richter Wčera su nowu drastowu komoru Wo jerowskeho regionalneho kulturneho towarstwa wotewrěli. Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). Wulke wjeselo knježeše wčera pola Wernera a Kirsten Bejmic. Předsyda Wojerowskeho regionalneho kulturneho towarstwa, jeho dźowka a dalši čłonojo towarstwa dóstachu wot měšćanosty Thomasa Dellinga šek w hódnoće 8 000 eurow. Pjenjezy dariła je Załožba łužiskeje jězoriny, kotraž tak nowu drastowu komoru podpěruje.

Na Złokomorowskej dróze čisło 17, jenož­ dwaj zachodaj wot Wjacsławkec drastoweho domu zdalena je wosebita drastowa komora. Hižo wosom lět kul­turne towarstwo rumnosće bywšeho hosćen­ca wotnaja. Tam je swoju towarstwowu stwu zarja­dowało, kotraž rěka wotnětka drastowa komora. K 750lětnemu jubilejej města spřihotowachu trajnu wustajeńcu, hdźež pokazuja wjac hač 120 lět staru origi­nalnu narodnu drastu serbskeho kwasneho ćaha.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk