Rjemjesło bóle připóznawać

štwórtk, 15. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na wobydlerskej rozmołwje w Slepom wobdźělichu so gmejnski radźićel Jörg Funda, gymnaziastce Lara Bertonec a Michaela Sitzec, moderator Tom Lehnert, Marco Jainsch a Kati Struck (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Na wobydlerskej rozmołwje w Slepom wobdźělichu so gmejnski radźićel Jörg Funda, gymnaziastce Lara Bertonec a Michaela Sitzec, moderator Tom Lehnert, Marco Jainsch a Kati Struck (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Slepo (AK/SN). Z jeje wosom wjeskami wuznamjenja Slepjansku wosadu žiwa zhromadnosć generacijow a zrosćene socialne struktury. Tole dyrbjało so do přichoda zachować. Za to su towarstwa, kulturne skupiny a młodźinske kluby jara wažne. To bě facit wjesneje rozmołwy zawčerawšim w Slepjanskej cyrkwi. Na přeprošenje wosady bě něhdźe 40 zajimcow přišło. Tom Lehnert ze Slepjanskeho kubłanskeho centruma je zarjadowanje moderěrował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND