Rjemjesło bóle připóznawać

štwórtk, 15. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na wobydlerskej rozmołwje w Slepom wobdźělichu so gmejnski radźićel Jörg Funda, gymnaziastce Lara Bertonec a Michaela Sitzec, moderator Tom Lehnert, Marco Jainsch a Kati Struck (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Na wobydlerskej rozmołwje w Slepom wobdźělichu so gmejnski radźićel Jörg Funda, gymnaziastce Lara Bertonec a Michaela Sitzec, moderator Tom Lehnert, Marco Jainsch a Kati Struck (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Slepo (AK/SN). Z jeje wosom wjeskami wuznamjenja Slepjansku wosadu žiwa zhromadnosć generacijow a zrosćene socialne struktury. Tole dyrbjało so do přichoda zachować. Za to su towarstwa, kulturne skupiny a młodźinske kluby jara wažne. To bě facit wjesneje rozmołwy zawčerawšim w Slepjanskej cyrkwi. Na přeprošenje wosady bě něhdźe 40 zajimcow přišło. Tom Lehnert ze Slepjanskeho kubłanskeho centruma je zarjadowanje moderěrował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND