Čestnohamtskosć je kaž krej

pjatk, 16. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Silwija Panošina z Mytom za angažowanje a Wolfgang Goldstein z Čestnym mytom  Slepjanskeje wjesneje rady.  Foto: Constanze Knappowa Silwija Panošina z Mytom za angažowanje a Wolfgang Goldstein z Čestnym mytom Slepjanskeje wjesneje rady. Foto: Constanze Knappowa

Na wosebite wašnje so aktiwnymaj wobydlerjomaj dźakowali

Slepo (CK/SN). Nawodnicu Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma (SKC) Silwiju Panošinu su zawčerawšim ze Slepjanskim Mytom za angažowanje počesćili. Při tym jedna so wo wuznamjenjenje, kotrež je tak nowe, zo za nje hač krótko do spožčenja ani hišće mjeno njemějachu. Nowe myto je paralelnje k Čestnemu mytu myslene za ludźi, kotřiž w swojim powołanju na časnik njehla­daja, wjele wjace činja, hač so wočakuje, a tak wulku hódnotu za zhromadne žiwjenje ludźi w Slepom tworja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk