„Betonowe štomiki“ a nowy film

pjatk, 23. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźensa za tydźeń zahaja so w Budyšinje 635. Wjacławske wiki, pječa najstarše adwentne wiki Němskeje. Na wopytowarjow čakaja lětsa někotre nowosće, kotrež je sej kulturny zarjad města wumyslił­.

Budyšin (SN/MWj). Wot 30. nowembra hač do 23. decembra chce něhdźe 90 wikowarjow a gastronomow swoje twory na Wjacławskich wikach poskićeć. Wosebitostka budźe wot 7. do 9. decembra, hdyž přeproša na srjedźowěkowske wiki prěni raz w saněrowanej rozwalinje mnišeje cyrkwje. Dalša nowosć je, zo pokazaja štwórtk, 6. decembra, woblubowanu bajku wo popjelawce. Tydźeń pozdźišo změja na Hłownym torhošću tak mjenowanu apres-ski-party. A posledni štwórtk wikow budźe potom klasikar „Die Feuerzangenbowle“ widźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND