Nowa atrakcija přirodoweje wučbneje šćežki nastawa

póndźela, 26. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Při Dołhim haće pola Hućiny nastawa nowy mosćik, po kotrymž budu sej wopytowarjo žiwjenski rum w rohodźi wotkryć móc. Foto: Jurij Helgest Při Dołhim haće pola Hućiny nastawa nowy mosćik, po kotrymž budu sej wopytowarjo žiwjenski rum w rohodźi wotkryć móc. Foto: Jurij Helgest

Hućina (SN). Šćežki kołowokoło Hućinjanskich hatow su cyłe lěto idyliske blečki, hdźež móžeš přirodu woměrje wobkedźbować. Wosebje dobru składnosć k tomu skići 8,3 kilometry dołha přirodowa wučbna šćežka. Přez mosćiki abo po pućikach wuhlada wopytowar najwšelakoriše žiwjenske rumy a charakteristiske zwěrjata a rostliny. Nimo zymskich měsacow móžeš tam tež rybarjam při dźěle přihladować. Wjace hač 30 stacijow přeproša ke krosnowanju, hrajkanju, hladanju, nuchanju a přimanju. Z pomocu interaktiwnych elementow móžeš sej přirodu tamnišeje hatneje krajiny­ derje wotkryć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND