Šansu zapasli

wutora, 27. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Škoda, zo wosta minjeny pjatk na Ralbičanskim „Radlubinje“ telko stólcow njewobsadźenych, jako rěčeše tam Joachim Jauer wo politiskich zwiskach, kotrež běchu 1989 skónčnje k přewrótej w NDR a dalšich krajach wjedli. Hladajo na swoju starobu je něhdźe połsta připosłucharjow přewrót před něhdźe 30 lětami wědomje dožiwiło. Ale hdźe běchu ći, kotřiž su so te­hdy runje hakle narodźili abo snano hišće pozdźišo? Zwažu sej twjerdźić, zo ze žaneje šulskeje wučbnicy na tak kompaktne wašnje nje­zhoniš, što bě wuchadźišćo přewróta a kotre politiske podawki su stawizniske wuwiće tehdy wobwliwowali. Zo je Joachim Jauer wuběrny retorikar a zo je wjeselo jemu připosłuchać, wo tym ani njerěču. Jeho wuprajenje, zo měli starši z dźěćimi a wnučkami wo času před 30 a wjace lětami rěčeć, bě woprawnjene. Tale generacija je mjenujcy pobrachowała a šansu zapasła, wo tehdyšich podawkach něšto zhonić. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND