Pilnje wuknyli a so prócowali

srjeda, 28. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Brigita Šramina (naprawo) nawjeduje we Wojerecach rěčny kurs měšćanskeho zarjadnistwa, kiž so tam dźensa kónči.  Foto: Andreas Kirschke Brigita Šramina (naprawo) nawjeduje we Wojerecach rěčny kurs měšćanskeho zarjadnistwa, kiž so tam dźensa kónči. Foto: Andreas Kirschke

Štwórty kurs serbšćiny města Wojerec so dźensa kónči

Wojerecy (AK/SN). Wot kónca awgusta je so dwaceći žonow a muži na štwórtym kursu serbšćiny we Wojerecach wobdźěliło. Pola bywšeje wučerki a wjelelětneje županki župy „Handrij Zejler“ Brigity Šramineje nawuknychu woni zakładne wopřijeća kaž tež rěčne wobroty a dóstachu dohlad do kultury, stawiznow a zakonjow Serbow. Z přepodaćom certifikatow so kurs dźensa wječor kónči.

„Chcu znajmjeńša zakładne znajomosće nawuknyć a ludźi serbsce witać a so z nimi rozžohnować chcyć“, měni Ina Züchner. 48lětna dźěła wot lońšeho jako managerka za kulturne a dźěćace młodźinske dźěło we Wojerowskej Kulturnej fabrice. W kursu zajimowaše so wona nimo rěče předewšěm za stawizny, kulturu a nabožinu Serbow. „Jako Kulturna fa­brika smy dwurěčne zarjadnišćo. Serb­šćina prosće k tomu słuša.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND