Wopłóčkowy kanal skoro dotwarjeny

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z aktualnym stawom němsko-serbskeho šulskeho centruma je so Slepjanska gmejnska rada wčera wospjet zaběrała. To pak njebě jenički twarski projekt, kotryž we wsy tuchwilu maja.

Slepo (CK/SN). Po tydźenje trajacych wokołopućach za wobchad twara wopłóčkoweho kanala w Slepom dla je projekt nětko w dalokej měrje dotwarjeny. Wo tym informowaše nawoda twarskeho zarjada gmejny Steffen Seidlich wčera gmejnskich radźićelow na jich posedźenju. Młynski puć a Zawodowy puć stej hač na małe zbywace dźěła hotowej, wotrězk na Měrowej je hižo asfaltowany. Dźensa chcyše tam krajny zarjad za dróhotwar a wobchad pruwować, hač je wšitko w porjadku. Potom su jenož hišće markěrowanja na puću trěbne. „Planowane je, Měrowy puć pjatk wobchadej přepo­dać“, Seidlich připowědźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk