Staru tradiciju wobchowaja

štwórtk, 06. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerka 10. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule Jana Matkec posłužuje najstaršeho mjez wobdźělnikami, 90lětneho Jana Wow čerka. Pódla njeho sedźi Herman Woko z Hrańcy (wotprawa).  Foto: Alfons Handrik Šulerka 10. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule Jana Matkec posłužuje najstaršeho mjez wobdźělnikami, 90lětneho Jana Wow čerka. Pódla njeho sedźi Herman Woko z Hrańcy (wotprawa). Foto: Alfons Handrik

Wuměnkarjo gmejny Ralbicy-Róžant zhromadnje adwentničku swjećili

Šunow (aha/SN). Pokročujo z tradiciju, kotraž saha hač do časa NDR, přeprosy gmejna Ralbicy-Róžant swojich wuměnkarjow – žony, staršich hač 60 lět, a muži nad 65 lětami – wčera do Šunowskeje Fabrikskeje hospody. Něhdźe 140 ludźi ze wšěch wsow gmejny je přeprošenje sćěhowało. Na połnej wobsadźenej žurli běštej mjez nimi jenož dwě žonje w katolskej narodnej drasće.

Po słódnej kwasnej jědźi kaž tež pozdźišo při kofeju a wosušku wuwi so mjez přitomnymi lóštna bjesada. Runja minjenym lětam dožiwichu hosćo spodobny kulturny program, kotryž wuhotowaše za nich nimale 20 tři- do pjećlětnych chowancow Ralbičanskeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“. Wšitke holčki běchu na sněženki předrasćene, mjez hólcami bě samo swj. Mikławš. Tři kubłarki a dalši kubłar kaž tež nawodnica pěstowarnje Jadwiga­ Nukowa dźěći přewodźachu. Ze sylnym přikleskom dźakowachu so rentnarjo za předstajenu mału hru kaž tež za spěwčki a rejki.

Kaž bě to dotal stajnje z wašnjom, wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) tež tónraz rozprawješe, kotre nadawki su w jednotliwych delanskich wjesnych dźělach zwoprawdźili. Zajimawe bě zhonić, zo je so wot lońšeje adwentnički w gmejnje Ralbicy-Róžant 20 dźěći narodźiło, mjeztym zo je 16 ludźi zemrěło. Tuchwilu ma gmejna 1 700 wobydlerjow.

Chwalobnje wuměnkarjo wu­zběhny­chu, kak wěcywustojnje je jich šěsć holcow 9. a 10. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule posłužowało. Lačny tohorunja nichtó wostać njetrjebaše, wo čož so hibićiwy pinčnik Pětr Šuster ze swojimi pomocnikamin staraše. Najstarši mjez přitomnymi bě Jan Wowčerk, kotremuž wčera hišće wjacori k jeho njedawnym 90. narodninam zbožo wupřachu. „Sym so kóždy raz na adwentničce wobdźělił. Našej gmejnje słušatej wulki dźak a připóznaće, zo móžemy za mału šerpatku rjenje zhromadnje swjećić. Škoda, zo sej zhromadnje zaspěwali njejsmy. By rjenje było, móhli to klětu nachwatać“, hibićiwy Šunowčan doda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND