Za wobornikow, towarstwa a dźěći

pjatk, 07. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Podobnje kaž w druhich gmejnach dyrbja tež w Trjebinskej wo tym rozmyslować, kak móhli komunalnu pawšalu Swobodneho stata Sakskeje najlěpje wužiwać. Namjetow je wjele.

Trjebin (AK/SN). Jako pawšalnu připo­kazanku Swobodneho stata Sakskeje dóstanje gmejna Trjebin za lěta wot 2018 do 2020 stajnje po něhdźe 64 000 eurach. Na swojim posedźenju je so tamniša gmejnska rada předwčerawšim zdźěla dojednała, za čo pjenjezy zasadźić.

Trjebinska wohnjowa wobora dóstanje 1 800 eurow, z kotrymiž financuje hadźicy a podest. Za 7 000 eurow chcedźa přewětrjenje w Trjebinskim towarstwowym domje porjedźeć a hnojiwa za tamniše wonkowne připrawy kupić. Trje­binska pěstowanja „Lutki“ smě so na trampolin a słónčnu płachtu za dohromady 4 400 eurow wjeselić. Za 1 500 eurow da gmejna Trjebin hrajkanišćo w Miłorazu ponowić. Tamniši wobornicy maja nimo toho nowu škitnu drastu dóstać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk