Z ponowjenej stražu wjace wěstoty za wobydlerjow

póndźela, 17. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa jězdźidłowa hala w ponowjenej wuchowanskej straži Foto: Uwe Menschner Nowa jězdźidłowa hala w ponowjenej wuchowanskej straži Foto: Uwe Menschner

Budyšin (UM/SN). Wokrjes Budyšin ma w swojej syći ponowjenych abo dospołnje nowotwarjenych wuchowanskich stražow dalši objekt. Minjeny pjatk je krajny rada Michael Harig (CDU) po nimale lěto trajacym přetwarje wuchowansku stražu Budyšin-wuchod přepodał. „Wokrjes ma nětko 17 modernych a po najnowšim techniskim stawje wuhotowanych wuchowanskich stražow“, krajny rada rjekny.

Z toho stej dwě straži na teritoriju města: cyle nowa straža w Sćijecach na zapadnej kromje a nětko přepodata straža Budyšin-wuchod. Wona je na tradicionalnym městnje na Flincowej w bjezpo­srědnim susodstwje chorownje zaměstnjena. We wobłuku ponowjenja nasta nowa jězdźidłowa hala, w kotrejž maja štyri awta městno. Zhromadnje ze starej halu je tam nětko městno za šěsć wuchowanskich jězdźidłow. Wobě hali zwjazuje socialne twarjenje z běrowami a rumnosću za dalekubłanje. Cyłkownje třiceći sobudźěłaćerjow wokrjesneho zwjazka Němskeho čerwjeneho křiža (DRK), kotryž dom zdobom wobhospodarja, tam dźěła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND