Z ponowjenej stražu wjace wěstoty za wobydlerjow

póndźela, 17. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa jězdźidłowa hala w ponowjenej wuchowanskej straži  Foto: Uwe Menschner Nowa jězdźidłowa hala w ponowjenej wuchowanskej straži Foto: Uwe Menschner

Budyšin (UM/SN). Wokrjes Budyšin ma w swojej syći ponowjenych abo dospołnje nowotwarjenych wuchowanskich stražow dalši objekt. Minjeny pjatk je krajny rada Michael Harig (CDU) po nimale lěto trajacym přetwarje wuchowansku stražu Budyšin-wuchod přepodał. „Wokrjes ma nětko 17 modernych a po najnowšim techniskim stawje wuhotowanych wuchowanskich stražow“, krajny rada rjekny.

Z toho stej dwě straži na teritoriju města: cyle nowa straža w Sćijecach na zapadnej kromje a nětko přepodata straža Budyšin-wuchod. Wona je na tradicionalnym městnje na Flincowej w bjezpo­srědnim susodstwje chorownje zaměstnjena. We wobłuku ponowjenja nasta nowa jězdźidłowa hala, w kotrejž maja štyri awta městno. Zhromadnje ze starej halu je tam nětko městno za šěsć wuchowanskich jězdźidłow. Wobě hali zwjazuje socialne twarjenje z běrowami a rumnosću za dalekubłanje. Cyłkownje třiceći sobudźěłaćerjow wokrjesneho zwjazka Němskeho čerwjeneho křiža (DRK), kotryž dom zdobom wobhospodarja, tam dźěła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND