Radworčan na wikach žiwu husycu dobył

póndźela, 17. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Maćij Žur (nalěwo) je sobotu na Radworskich hodownych wikach žiwu husycu dobył . Přepodał bě jemu słódnu pječenku Marko Wawrik. Foto: Bosćij Handrik Maćij Žur (nalěwo) je sobotu na Radworskich hodownych wikach žiwu husycu dobył . Přepodał bě jemu słódnu pječenku Marko Wawrik. Foto: Bosćij Handrik

Radwor (SN/mwe). Třeći króć wotměchu w Radworju sobotu nawječor před hosćencom „Meja“ małe dohodowne wiki. Wot wjesnjanow derje přiwzate a tež mjez wobydlerjemi z wokoliny woblubowane zarjadowanje organizuje mějićelka cateringoweho předewzaća a wotnajerka „Meje“ Katleń Wawrikowa.

Jako wosebitosć su hosćom na sobotnych wikach zaso wšelake chłóšćenki poskićeli. Nimo bozankoweje poliwki a sadu ze šokolodu wobdatym abo wosebitych twarohowych kulkow běchu to pražene kołbaski po „Wawrikec“ recepće. Rěznik z Budyšina bě kołbaski „tykał“. Zboka małeho swjedźenišća, hdźež běchu tež tepjenske hriby nastajili, poka­zowachu filmy, tak nimo krótkeho dźě­ćaceho filma pask „Radworski powě­trowy portret“ abo klasikar „Die Feuerzangenbowle“. „Sym z dohodownymi wikami spokojom, wjedro je wudźeržało, Ra­dworčenjo su spontanje přichadźeli a su při wšelakich družinach horceho wina rjenje a lóštnje bjesadowali“, Katleń Wawrikowa rozprawja. Tež lětsa móžeše hósć wikow w loteriji žiwu husycu dobyć. Tónkróć bě to Radworčan Maćij Žur.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND