Krok dale za nowu šulu w Barće

štwórtk, 27. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjes chce w lětomaj 2019 a 2020 inwesticije za nimale 180 mi­lionow­ eurow zeskutkownić. Ćežišćo w kubłanskim wobłuku je moderni­zacija šulskeho stejnišća Kamjenc. Tež za­runanski nowotwar za Bartsku wyšu šulu ze sportownju a rozšěrjenje Kins­porskeje Wyšeje šule stej w dwójnym etaće wokrjesa zakótwjenej.

Budyšin (SN/at). Bjezdwěla su inwesticije do šěrokopasmoweho wutwara w nimale wšitkich komunach najwjetša suma w dwójnym etaće 2019/2020 Budyskeho wokrjesa. 105 milionow eurow maja wotpowědne dźěła płaćić, z kotrymiž su nazymu započeli a kotrež dyrbja za dwě lěće wotzamknjene być.

Wokrjesny radźićel a Malešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU) je spo­kojom. Česćelakomy projekt, w Barće dwučarowe wyšošulske stejnišćo w nošerstwje wokrjesa wutworić, „je so do prawych kolijow dóstał“. Za nowu sportownju chcedźa srědki sakskeho ko­munalneho paketa „polěpšenje šulskeje infrastruktury“ wužiwać. Dwójny etat wo­krjesa předwidźi za to nimale 4,5 milionow eurow. Sportownja ma 2021, šula lěto pozdźišo dotwarjena być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND