Z namołwu do noweho lěta poručenje

srjeda, 02. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kurjawojteho wjedra dla bě stare město Budyšina loni-lětsa cyle wosebita kulisa – tu z wida Hrodźiška – za wohnjostroj k změnje  lěta. Swój wjeršk docpě praskotanje po zwučenym wašnju kołowokoło połnocy, při čimž by pyrotechniski wrjeskot paralel ne zwonjenje zwonow cyrkwjow sprjewineho města nimale přehłušił.  Foto: SN/Maćij Bulank Kurjawojteho wjedra dla bě stare město Budyšina loni-lětsa cyle wosebita kulisa – tu z wida Hrodźiška – za wohnjostroj k změnje lěta. Swój wjeršk docpě praskotanje po zwučenym wašnju kołowokoło połnocy, při čimž by pyrotechniski wrjeskot paralel ne zwonjenje zwonow cyrkwjow sprjewineho města nimale přehłušił. Foto: SN/Maćij Bulank

Wjace pjenjez za wěstotu a šule – Silwester wuspěch za NSLDź a SLA był

Drježdźany/Budyšin (SN/at/MWj/bn). Ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer (CDU) je w nowolětnej narěči k tomu namołwjał, „našu demokratiju zakitować“. Přičiny běchu jemu mjez druhim „zacpěwanja a wašnje wobchadźenja w socialnych syćach, kotrež su jěd za čłowjeske poćahi“ kaž tež wulke mnóstwo „njewěrnych powěsćow“.

Nastupajo plany knježerstwa za nowe lěto připowědźi Kretschmer „naprawu, přistajić 1 000 přidatnych policistow“, přewostajić dohromady „1,7 miliardow eurow za přichodawěsty šulski system“ a „pospěšić wutwar spěšneho interneta tež we wjesnych kónčinach“. Na kóncu přeješe wón wšitkim „dobre nowe lěto, strowotu a Bože žohnowanje“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND