Šesty raz k Staremu hatej pućowali

wutora, 08. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na nowolětnym pućowanju Róžeńčanskich swójbow móžachu so dźěći a starši na hońtwjerskim róžku Renéja Wjacławka (nalěwo) pospytać. Foto: Tomaš Šołta Na nowolětnym pućowanju Róžeńčanskich swójbow móžachu so dźěći a starši na hońtwjerskim róžku Renéja Wjacławka (nalěwo) pospytać. Foto: Tomaš Šołta

Zymsku přirodu sej spočatk januara poprawom hinak předstajiš. Ale tež hdyž njedźelu skerje za dešćom hač za sněhom wupadaše, mějachu Róžeńčanske dźěći rjany termin, kotryž je won do přirody­ wabješe. A tam su so samo na hońtwjerskim róžku pospytali.

Róžant (jh/SN). Hońtwjerjo přewjedźechu prěnju njedźelu noweho lěta zhromadnje z maćerjemi a nanami Róžeńčanskich dźěći swoje tradicionalne pućowanje k Staremu hatej pola Smjerdźaceje. Po dopołdnišej Božej mši w Róžeń­- čanskej swjatnicy poda so wulka skupina na puć a docpě po něhdźe hodźinje městnosć w lěsu mjez Pěskecami, Róžantom a Smjerdźacej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND