Nowe wobliča mjez wobornikami

pjatk, 11. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna młoda žona a pjećo młodźi mužojo, tule ze swojim wukubłarjom Sandrom Stübnerom (srjedźa) nětko Budysku powołansku wohnjowu woboru zesylnjeja. Foto: Paul Stübner Jedna młoda žona a pjećo młodźi mužojo, tule ze swojim wukubłarjom Sandrom Stübnerom (srjedźa) nětko Budysku powołansku wohnjowu woboru zesylnjeja. Foto: Paul Stübner

Mjeztym zo we wjesnych kónčinach dobrowólnych wohnjowych wobornikow w nuzowym padźe wołaja, přijědu w Budyšinje jako prěni powołanscy wobornicy k hašenju abo njezbožam.

Budyšin (SN). Nowych sobudźěłaćerjow dóstanje přichodnje Budyska powołanska wohnjowa wobora. Jedna žona a pjećo mužojo su swoje wukubłanje zahajili resp. to w aprylu činja. Jich žiwjenske srjedźišćo budźe w přichodnymaj lětomaj krajna wohnjowoborna šula w Narću pola Wojerec. Prjedy hač potom statne pruwowanje złoža, zmištruja woni wšelake praktikumy w Budyšinje a druhich powołanskich wohnjowych woborach. Wukmanić so na wuchowanskeho sanitetarja je tohorunja dźěl jich wukubłanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND