Nowe wobliča mjez wobornikami

pjatk, 11. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna młoda žona a pjećo młodźi mužojo, tule ze swojim wukubłarjom Sandrom Stübnerom (srjedźa) nětko Budysku powołansku wohnjowu woboru zesylnjeja.  Foto: Paul Stübner Jedna młoda žona a pjećo młodźi mužojo, tule ze swojim wukubłarjom Sandrom Stübnerom (srjedźa) nětko Budysku powołansku wohnjowu woboru zesylnjeja. Foto: Paul Stübner

Mjeztym zo we wjesnych kónčinach dobrowólnych wohnjowych wobornikow w nuzowym padźe wołaja, přijědu w Budyšinje jako prěni powołanscy wobornicy k hašenju abo njezbožam.

Budyšin (SN). Nowych sobudźěłaćerjow dóstanje přichodnje Budyska powołanska wohnjowa wobora. Jedna žona a pjećo mužojo su swoje wukubłanje zahajili resp. to w aprylu činja. Jich žiwjenske srjedźišćo budźe w přichodnymaj lětomaj krajna wohnjowoborna šula w Narću pola Wojerec. Prjedy hač potom statne pruwowanje złoža, zmištruja woni wšelake praktikumy w Budyšinje a druhich powołanskich wohnjowych woborach. Wukmanić so na wuchowanskeho sanitetarja je tohorunja dźěl jich wukubłanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND