Čas čakanja bórze nimo

wutora, 15. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Bywšu Chróšćansku pěstowarnju móža prjedy spotorhać hač myslene

Chrósćicy (JK/SN). Dobru powěsć móžeše Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) swojim radźićelam na jich zašłym posedźenju zdźělić. We wobłuku swojich informacijow wón rjekny, zo je so nastupajo něhdyšu Chróšćansku pěstowarnju na Budyskim krajnoradnym zarjedźe něšto hibało. Po naprašowanju gmejny, kelko lět je wona na spěchowanske srědki wjazana, dósta nětko konkretnu wotmołwu. Samo na sebi maja objekty, twarjene z pomocu spěchowanskich srědkow, 25 lět dołho stejo wostać. To by za pěstowarnju, kotruž běchu w lětomaj 2003 a 2004 natwarili, rěkało, zo so jeje hač do lěta 2028 přimać njesmědźa. Gmejna pak chce pěstowarnju rady spotorhać a teren za nowe zaměry přiho­tować. Na wotpowědne naprašowanje w zwisku z planowanym torhanjom pěstowarnje a skedźbnjejo na to, zo maja mjeztym nowu pěstowarnju, dóstachu z Budyšina dobru powěsć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND