Wobjězdka wostanje zawrjena

srjeda, 16. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Radwor zhladuje za dwě lěće na 800. róčnicu wobstaća. To je wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady wozjewił. Zakład toho su slědźenja muzejownicy, Radworčanki Andreje Pawlikoweje. Wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho muzeja w Bu­dyšinje bě w tachantskim archiwje wuslědźiła, zo bu Radwor 24. junija 1221 prěni króć w historiskim dokumenće Mišnjanskeho biskopstwa naspomnjeny. Tak maja Ra­dworčenjo składnosć rozmyslować, kak chcyli jubilej woswjećić.

Posedźenje gmejnskeje rady zahajił je wčera Radworčan Ludwig Sachsa z krótkim widejowym přinoškom wo dźěle šulerskeho­ dźěłoweho zjednoćenstwa „drjewo“. Hižo wjele lět šulerjo pod čestnohamtskim nawodom Ludwiga Sachsy drjewjane ławki twarja a po wšej gmejnje nastajeja. Wobrazy dokumentowachu, kak šulerjo z pomocu formy betonowe sćežory sami kidaja. Při kóždej ławce připrawjeja metalowu taflu, kotraž pokazuje, zo su woni ławku twarili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND