Wobjězdka wostanje zawrjena

srjeda, 16. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Radwor zhladuje za dwě lěće na 800. róčnicu wobstaća. To je wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady wozjewił. Zakład toho su slědźenja muzejownicy, Radworčanki Andreje Pawlikoweje. Wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho muzeja w Bu­dyšinje bě w tachantskim archiwje wuslědźiła, zo bu Radwor 24. junija 1221 prěni króć w historiskim dokumenće Mišnjanskeho biskopstwa naspomnjeny. Tak maja Ra­dworčenjo składnosć rozmyslować, kak chcyli jubilej woswjećić.

Posedźenje gmejnskeje rady zahajił je wčera Radworčan Ludwig Sachsa z krótkim widejowym přinoškom wo dźěle šulerskeho­ dźěłoweho zjednoćenstwa „drjewo“. Hižo wjele lět šulerjo pod čestnohamtskim nawodom Ludwiga Sachsy drjewjane ławki twarja a po wšej gmejnje nastajeja. Wobrazy dokumentowachu, kak šulerjo z pomocu formy betonowe sćežory sami kidaja. Při kóždej ławce připrawjeja metalowu taflu, kotraž pokazuje, zo su woni ławku twarili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND