Přeja sej wjace pomocy gmejny

štwórtk, 24. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowske towarstwa wo lětušich terminach wothłosowali

Łaz (AK/SN). Towarstwa na teritoriju Łazowskeje­ gmejny chcedźa přichodnje wušo hromadźe dźěłać. Lětne plany z wažnymi wjerškami dyrbja tuž dale wothłosować, zo njebychu so terminy křižowali. Nimo toho měli so towarstwa w prašenju zawěsćenja, wustawkow a towarstwoweho prawa mjez sobu podpěrać. To bě wuslědk njedawneho stajneho blida we Łazu, na kotrež bě tamniše domizniske a kulturne towarstwo přeprosyło. „Mjez sobu rěčeć je najwažniše. Kóždy měł wědźeć, štó je za koho rozmołwny partner a kotre wjerški su planowane“, podšmórny Łazowski wjesny předstejićer a čłon domizniskeho towarstwa Gerald Tronnier.

„Mamy w domizniskim towarstwje pjeć předawanišćow, pólnu kuchnju, wóz za šminkowanje dźěći a dalše nastroje“, rozłoži předsyda Bernd Hendel. „Tamne towarstwa móža sej je pola nas rady wupožčić.“ Domizniske towarstwo planuje 2. februara camprowanje we Łazu, 8. februara dźěćace póstnicy a nazajtra póstniske reje. Porno tomu přewostaji organizaciju chodojtypalenja nětko młodźinskemu klubej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND