Etat z mnohimi njeznatymi

srjeda, 06. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž w mnohich druhich gmejnach tež w Slepjanskej tuchwilu hospodarski plan 2019 nastajeja. A kaž wšudźe dru­hdźe dyrbja tež tu hladać, hdźe móža něšto zalutować.

Slepo (AK/SN). Wo swój zaměr, nastajić dwójny hospodarski plan 2019/2020, so Slepjanska gmejna hižo dale njeprócuje. Město toho ma so po poručenju Zhorjelskeho wokrjesa etat jenož za lětsa nastajić. To pak je ze zalutowanjemi zwjazane. „Dyrbimy wo wšěm rěčeć“, rjekny wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Někotre inwesticije dyrbja na klětu přestorčić a swoje dobrowólne wukony redukować. Zo bychu wjace dochodow docpěli, maja so komunalne ležownosće předać. „Tež gmejnske objekty njebudźemy hižo za wužiwanje darmotnje přewostajić móc“, wjesnjanosta připowědźi. Diskutowali wo tym hižo su, rozsudźene pak hišće ničo njeje, dokelž pobrachuja ličby z towarstwow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND