Etat z mnohimi njeznatymi

srjeda, 06. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž w mnohich druhich gmejnach tež w Slepjanskej tuchwilu hospodarski plan 2019 nastajeja. A kaž wšudźe dru­hdźe dyrbja tež tu hladać, hdźe móža něšto zalutować.

Slepo (AK/SN). Wo swój zaměr, nastajić dwójny hospodarski plan 2019/2020, so Slepjanska gmejna hižo dale njeprócuje. Město toho ma so po poručenju Zhorjelskeho wokrjesa etat jenož za lětsa nastajić. To pak je ze zalutowanjemi zwjazane. „Dyrbimy wo wšěm rěčeć“, rjekny wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Někotre inwesticije dyrbja na klětu přestorčić a swoje dobrowólne wukony redukować. Zo bychu wjace dochodow docpěli, maja so komunalne ležownosće předać. „Tež gmejnske objekty njebudźemy hižo za wužiwanje darmotnje přewostajić móc“, wjesnjanosta připowědźi. Diskutowali wo tym hižo su, rozsudźene pak hišće ničo njeje, dokelž pobrachuja ličby z towarstwow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND