20 procentow wjace wopytowarjow

štwórtk, 07. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Zwěrjenc a hród we Wojerecach zličištej w lěće 2018 tójšto wjace wopytowarjow hač w lětach do toho. Dohromady witachu 125 629 hosći. To je najlěpši wuslědk wot toho časa, zo wjedu zwěrjenc a hród pod režiju Wojerowskeje zwěrjencoweje, kulturneje a kubłanskeje towaršnosće. Přirunujo z lětom 2017 rozrosće ličba wopytowarjow wo něhdźe 20 procentow. Najwažniša přičina je, zo stej hród z měšćanskim muzejom runje tak kaž zwěrjenc atraktiwnišej dyžli do toho, zdźěli Stefanie Jürß w nowinskim wozjewjenju towaršnosće.

Wot lońšeho so hród po wobšěrnych inwesticijach wonkownje kaž tež nutřkownje w nowym błyšću prezentuje. Po prěnim dźělu w lěće 2016 su loni w juniju druhi dźěl nowowuhotowaneje stajneje wustajeńcy wotewrili. W nimaj móžeš so tež interaktiwnje na napjatu jězbu přez měšćanske stawizny podać. Na te wašnje so poradźi, nowe skupiny wopytowarjow witać. Přidatnje přiwabiła je wosebita wustajeńca k 750. róčnicy města „75 x Wojerecy“, kotraž z 75 wubra­nymi eksponatami wo měšćanskich stawiznach informowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND