Spěšny internet za 31 komunow

pjatk, 08. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Moderna škleńčanonićowa technika zmóžnja přichodnje w Zhorjelskim wokrjesu spěšniši přistup k internetej. K tomu je so tamniši wokrjesny sejmik na swojim januarskim posedźenju znowa wuznał.

Zhorjelc (AK/SN). We wobłuku wosebiteho posedźenja dźensa tydźenja je wjetšina wokrjesnych radźićelow rozdaće wukonow w teritorijach 1–9 w Zhorjelskim wokrjesu wobzamknyła. To potrjechi dohromady 31 komunow wot Mužakowa, Jabłońca, Běłeje Wody a Wuskidźe na sewjeru přez Nisku, Chrjebju-Nowu Wjes w centrumje hač do Žitawy, Olbersdorfa a Oybina na juhu. Nadawk dóstachu – wotpowědnje po kónčinje – předewzaća ENSO, Telekom Němskeje a Netcommunity Zhorjelc. Zakład su směrnicy Zwjazka a swobodneho stata. Wone spěchowanje wutwara zmóžnja. Suma rozdatych nadawkow za mjenowanych 31 komunow wučinja 69 milionow eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND