Na Lipšćanskim dineru sej „k strowosći“ připili

srjeda, 13. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Clemens Eckert bě so na wubědźowanju „Perfektny diner“ wobdźělił. Młody Serb njeje jenož mjez kandidatami, ale tež mjez přihladowarjemi wjele sympatijow žnjał. Na kóncu je sej 33lětny dobyćerske dypki ze Sophie dźělił. Foto: priwatne Clemens Eckert bě so na wubědźowanju „Perfektny diner“ wobdźělił. Młody Serb njeje jenož mjez kandidatami, ale tež mjez přihladowarjemi wjele sympatijow žnjał. Na kóncu je sej 33lětny dobyćerske dypki ze Sophie dźělił. Foto: priwatne

Mnozy znaja Clemensa Eckerta w Lipsku jako personalneho trenarja, dźěłaja z nim hromadźe na swojej fitnesy, zo bychu tež swoje sportowe cile realizowali. Wot spočatka februara pak je 33lětny młody Serb, kiž je w Smječkecach wot­rostł, znajmjeńša po cyłej Němskej znaty. Wšako wobdźěli so w tydźenju wot 28. januara do 1. februara jako jedyn z pjeć kandidatow na warjenskim wubědźowanju „Perfektny diner“, kotrež je sej wšě­dnje tež wjele Serbow w priwatnym telewizijnym sćelaku VOX wobladało. Zhromadnje z Lipšćanku Sophie je Eckert wubědźowanje dobył, a dźěli sej z njej nětko premiju 3 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND