Na Lipšćanskim dineru sej „k strowosći“ připili

srjeda, 13. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Clemens Eckert bě so na wubědźowanju „Perfektny diner“ wobdźělił. Młody Serb njeje jenož mjez kandidatami, ale tež mjez přihladowarjemi wjele sympatijow žnjał. Na kóncu je sej 33lětny dobyćerske dypki ze Sophie dźělił. Foto: priwatne Clemens Eckert bě so na wubědźowanju „Perfektny diner“ wobdźělił. Młody Serb njeje jenož mjez kandidatami, ale tež mjez přihladowarjemi wjele sympatijow žnjał. Na kóncu je sej 33lětny dobyćerske dypki ze Sophie dźělił. Foto: priwatne

Mnozy znaja Clemensa Eckerta w Lipsku jako personalneho trenarja, dźěłaja z nim hromadźe na swojej fitnesy, zo bychu tež swoje sportowe cile realizowali. Wot spočatka februara pak je 33lětny młody Serb, kiž je w Smječkecach wot­rostł, znajmjeńša po cyłej Němskej znaty. Wšako wobdźěli so w tydźenju wot 28. januara do 1. februara jako jedyn z pjeć kandidatow na warjenskim wubědźowanju „Perfektny diner“, kotrež je sej wšě­dnje tež wjele Serbow w priwatnym telewizijnym sćelaku VOX wobladało. Zhromadnje z Lipšćanku Sophie je Eckert wubědźowanje dobył, a dźěli sej z njej nětko premiju 3 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND