Rozsud wo lipach přestorčeny

štwórtk, 14. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 30 Wotrowčanow je so předwčerawšim wosrjedź wsy zetkało. Tam diskutowachu wo tym, što ma so z lipami při hłownym puću stać. Někotre z nich by gmejna podrězać chcyła, wjesnjenjo pak to wotpokazuja.  Foto: Marian Wjeńka Něhdźe 30 Wotrowčanow je so předwčerawšim wosrjedź wsy zetkało. Tam diskutowachu wo tym, što ma so z lipami při hłownym puću stać. Někotre z nich by gmejna podrězać chcyła, wjesnjenjo pak to wotpokazuja. Foto: Marian Wjeńka

Wotrow (SN/MWj). Při hłownym puću w delnim dźělu Wotrowa najprjedy raz žane štomy njepušćeja. Jako prěnju naprawu chce je předewzaće Knorre jenož tak wurězać, zo je wěstota za wobydlerjow a nimojěduce awta zaručena. Hakle na­zymu budźe gmejna hromadźe z wjesnjanostami a fachowcami znowa rozmyslować, kak z lipami dale wobchadźeć. To je wuslědk wutorneho zetkanja 30 wobydlerjow z wjesnjanostu Markusom Kreuzom (CDU) a fachowcami na městnje.

Hłownje dźe wo tři lipy při swjatym křižu před Wjenkec blidarnju. Najskerje tež tohodla, dokelž buchu wone w zašłosći zdźěla njefachowje wurězane, njehodźi so zaručić, zo wone wěsće steja. Gmejna měni, zo by najlěpje było je podrězać a tam nowe lipy sadźić. To bychu tež fachowcy faworizowali. Wobydlerjo, kaž Tobias Cyž a dalši, pak chcedźa nahladne štomiska radšo zachować, dokelž prosće do wjesneho wobraza słušeja. Móhli samo z tym žiwi być, zo jedyn z třoch štomow při křižu tak daloko přirězaja, zo wjele wjace hač zdónk njezwostanje. Dalša warianta móhła być jenož jedyn štom podrězać a z nowym narunać. To pak zaso fachowcy wotpokazuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND