Jónkrótne ideje kónčinu wobohaćeja

póndźela, 18. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Po dotal sydom přeběhach 48hodźinskeje akcije na wokrjesnej runinje zdobychu sej organizatorojo znowa Budysku wokrjesnu lutowarnju a Wuchodosaksku lutowarnju Drježdźany za sponsorow. Ze spěchowanjom přez krajny program „Swětej wotewrjena Sakska“ we wobłuku partnerstwa za demokratiju spožča so projektej znowa solidne financowanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND