Spěšnišo hač druzy pomhać

srjeda, 20. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W Chrósćicach maja hižo ideje, kak móhli gratownju pozdźišo wužiwać

Chrósćicy (JK/SN). By-li so Chróšćanskej wohnjowej woborje poradźiło, dóstać nowu wohnjowobornu gratownju, njeby to jenož wulke wudobyće za kameradow wobory było, ale za cyłu gmejnu. Tuchwilne hišće wužiwane twarjenje móhłi potom wužiwać w samsnym duchu, kaž je to zaměr wohnjoweje wobory, mjenujcy za pomoc a wuchowanje.

Na njedawnej rozmołwje wobornikow ze šefom sakskeje statneje kenclije Oliverom Schenkom (CDU) pokaza wobornik Beno Hojer na jednu móžnosć, twarjenje dale wužiwać. Kuzłarske słowo rěka „first responder“, štož woznamjenja po zmysle pomocnik na městnje. Jedna so w tym padźe wo jednoho abo tež wjacorych, kotřiž maja wukubłanje w prěnjej pomocy a zamóža w nuzowych padach prawje zapřimnyć. Tutu formu spěšneje pomocy, prjedy hač fachowa podpěra přińdźe, Slepjanska­ wohnjowa wobora hižo dlěši čas wuspěšnje praktikuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND